Hühnerfarm

 

Met dank aan John Potharst.

Hühnerfarm

Als je met de boot Terschelling nadert, zie je boven op het duin een klein huisje staan. Dit is het vroegere peilstation wat de nederlandse marine vlak na de oorlog heeft gebouwd. Toen het er stond, stond op het seinpaalduin zelfs nog de 38 meter hoge Wassermann-toren die in september 1948 verwijderd is. Het 'seinhuisje', zoals dit huisje in de volksmond wordt genoemd, heeft als fundering de betonnen grondplaat waar in de oorlog het zoeklicht van de West-batterij op stond.

Doordat vlak na de oorlog dit huisje is gebouwd, is iets unieks bewaard gebleven. Als je namelijk bij het 'seinhuisje' aan de noordkant staat en je kijkt naar het noorden, dan zie je een boerderij met een oranje dak. Aan de westkant daarvan stond in de oorlog een kippenschuur waar ook de Duitsers hun profijt van hadden.

Tijdens een nachtelijke actie, met de bedoeling om geallieerde vliegtuigen te traceren, kwam de kippenschuur in het volle licht van het zoeklicht te staan. Dit deed de kippen geen goed want daarna waren ze een mooie tijd van de leg!! Daar hadden de Duitsers dus geen profijt van. Dus Hitler kon in zijn reichs-bunker hoog en laag springen, maar op 315 graden werd niet meer geschenen met het zoeklicht!

Als je in de kelder van het seinhuisje komt is de gradenboog van het zoeklicht nog behouden gebleven en de bezetter heeft bij de gradenboog bij 315 graden een uniek tekeningetje gemaakt met de tekst "Hühnerfarm" compleet met de graden en de afstand.

De bezetter had dus vaak ook een menselijke kant. Dit is heel goed te lezen in het 3 delige "Wespennest Leeuwarden" dat gaat over vliegbasis Leeuwarden. Dit was eerst, toen de bezetter er kwam, alleen een grasveldje met 1 gebouwdje, C-10, maar wat ze opbouwden tot Fliegerhorst Leeuwarden. Daar staat b.v. in beschreven dat er een Duitse vlieger was die eens, tijdens of vlak voor de kerst, op patrouille was, toen hij een bommenwerper ontmoette die al aangeschoten was. De Duitse jagers vielen altijd van onderen aan omdat de Engelsen daar namelijk geen geschut hadden. Het was een hele makkelijke prooi voor de Duitser maar hij liet zijn geschut niet spreken en hij draaide zich om en liet hun gaan. De bemanning van de bommenwerper heeft dit waarschijnlijk nooit door gehad en de Duitse vlieger weet ook niet of de bommenwerper Engeland nog gehaald heeft.

Hij heeft dit natuurlijk een mooie poos verzwegen.